Nasi Darczyńcy

Dziękujemy wszystkim znajdującym się tu instytucjom za wsparcie, oraz osobom które chcą pozostać anonimowymi. Dzięki Waszej pomocy widzimy częściej uśmiech u naszych dzieci!!!

logo KGHM Polska Miedź
logo interferie.pl
logo fundacja PKO
TRANSLATE