Możesz pomóc

Nasz Dom istnieje dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Stałej pomocy Domowi udzielają liczne firmy z rejonu Legnicy. Wiele osób indywidualnych wspiera nas darami rzeczowymi oraz poprzez wpłaty na nasze konto: 13 1500 1504 1215 0001 4570 0000.

Sporą pomocą są dla nas również odpisy 1% podatku, który można nam przekazać, wskazując w zeznaniu rocznym jako beneficjenta Fundację Dobroczynności.

zdjęcie czwórki dzieci na huśtawceMożesz pomóc:

 

FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI
UL. ŚW. JÓZEFA 1/3, WROCŁAW

KRS 0000269648
z dopiskiem „DOM DZIECKA W LEGNICY”


Konto: Santander Bank Polska O/Legnica 13 1500 1504 1215 0001 4570 0000

POMÓŻCIE SPEŁNIĆ NAM MARZENIA DZIECI

TRANSLATE