O nas

Dom Dziecka Sióstr Elżbietanek w Legnicy został założony w grudniu 1994 r. Mieści się w obiekcie eksploatowanym poprzednio przez Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej. Budynek został wyremontowany i zaadaptowany do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do dyspozycji dzieci oddano 9 wyposażonych sypialni z 6 łazienkami, pokoje do wypoczynku i nauki oraz 2 aneksy kuchenne. Rozmieszczenie pomieszczeń pozwala na zachowanie intymności i stwarza możliwość indywidualnej nauki i spędzania czasu wolnego.

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze dzieli się na dwa odrębne Domy Dziecka: Dom Dziecka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i
Dom Dziecka pw. bł. Matki Marii Luizy Merker. Oba Domy znajdują się przy ulicy Słubickiej 13.

Mieszkają w nich dzieci młodsze, które mają szansę na powrót do domu rodzinnego, przysposobienie, zawiązanie dla nich rodziny zastępczej oraz dzieci starsze, które – głównie ze względu na wiek – nie mają niestety szans na opuszczenie placówki.

Głównym celem działalności obu domów jest przygotowywanie jego mieszkańców do usamodzielnienia.

 

Dom Dziecka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej

Dom Dziecka pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej

zdjęcie budynku

 Dom Dziecka pw. bł. Matki
Marii Luizy Merkert

TRANSLATE