Struktura organizacyjna

 

Zgodnie z obowiązującymi standardami usług opiekuńczych i wychowawczych, w placówce realizowane są założenia systemu rodzinkowego. Jego idea polega na stworzeniu podopiecznym optymalnego środowiska wychowawczego opartego na wzorze rodziny naturalnej. Realizuje się to m.in. poprzez:

  • opiekę stałej wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
  • wspólne zamieszkiwanie rodzeństwa (w jednym pokoju),
  • ponoszenie przez wychowanków odpowiedzialności za życie Domu i aktywny w nim udział poprzez zabawę, pracę, opiekę starszego rodzeństwa nad młodszym itp.,
  • współudział dzieci w podejmowaniu ważnych decyzji i rozwiązywaniu różnorodnych problemów,
  • właściwe przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, uczestniczenie w ich pierwszych samodzielnych poczynaniach: urządzenie mieszkania, pierwsza praca, pomoc w rozwiązywaniu różnych życiowych trudności,.

Również organizacja pomieszczeń Domu w taki sposób, by zapewnić wychowankom możliwość zachowania intymności, samodzielnej nauki i wypoczynku, wynika z zasad działania grup rodzinkowych. Dzieci mają możliwość korzystania z pralni, suszarni, sprzętu do prasowania – na terenie zajmowanym przez daną rodzinkę. Śniadania, podwieczorki i kolacje oraz wszystkie posiłki w dni wolne od nauki przygotowywane są przez dzieci pod opieką wychowawców.

Starsze dzieci same piorą, prasują swoją odzież, sprzątają swoje pokoje i inne pomieszczenia. Dbają o utrzymanie porządku na terenie całego domu. Do dyspozycji dzieci jest świetlica, w której znajduje się stół do gry w tenisa stołowego, stołówka, w której dzieci spożywają obiady, duża świetlica, w której odbywają się większe uroczystości i przedstawienia oraz kaplica. Dzieci mają także możliwość skorzystania z boiska trawiastego, urządzonego na naszej posesji, przeznaczonego do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową. Mamy też miejsce do grilowania, plac zabaw oraz piękny ogród. Dom znajduje się w otoczeniu zieleni, starego drzewostanu, co sprzyja wypoczynkowi.

 

TRANSLATE