Kadra

 

W Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym pracuje 10 pedagogów. Są to: dyrektor, 8 wychowawców, pracownik socjalny i pedagog. Wspiera ich 2 pracowników administracji, 4 pracowników obsługi i pielęgniarka. Dużą pomocą są stażyści kierowani do nas przez Urząd Pracy.

Organem prowadzącym Domu jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety działające przez Przełożoną Prowincji Wrocławskiej, a organem nadzorującym – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

Pracownicy pedagogiczni posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 30 ust.1, §31 ust 1 pkt 1,3 i 5).

Nasi pracownicy stale się doskonalą. Dotyczy to zwłaszcza kadry wychowawczej. Systematycznie odbywają się spotkania tzw. zespołu samokształceniowego z udziałem doświadczonych pedagogów. Wychowawcy uczestniczą w wielu zajęciach warsztatowych, podczas których omawia się różnorodne problemy wychowawcze i poszukuje metod ich rozwiązywania.

 

 

TRANSLATE